Utbildning

Home/Utbildning

Utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Den 28 mars 2019 kommer vi att hålla en heldagsutbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

När du gått utbildningen och genomfört ett avslutande kunskapstest får du diplomet: ”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi.”

Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

När: 28 mars 2019, kl. 9-16

Pris: 2700 kr exkl. moms (inkl. fika, lunch och kursmaterial)

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Anmälan

Utbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi: 28 mars 2019

Kursinnehåll:

  • Mögel och Hälsa

    Du kommer få en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

  • Spormätningar och materialprov

    Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.

  • Sanningar och myter om svartmögel

    Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Anmälan