Utbildning

Home/Utbildning

Utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Under hösten 2018 kommer vi att hålla tre utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna går att gå var för sig men den som deltar i alla tre utbildningarna får efter ett avslutande kunskapstest diplom och kan sedan kalla sig: ”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi.”

Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

Kurslängd: 3 timmar inklusive fika

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Del 1: Basutbildning

Mögel och Hälsa

Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför för-siktighetsprincipen bör tillämpas.

Datum: 15 november, kl 9-12
Pris: 650 kr

Anmälan

Del 2: Praktisk utbildning

Spormätningar och materialprov

Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.

Datum: 25 oktober, kl 13-16
Pris: 650 kr

Den praktiska utbildningen är kostnadsfri för befintliga kunder hos Botaniska Analysgruppen.

Anmälan

Del 3: Fördjupningsutbildning

Sanningar och myter om svartmögel

Vid denna utbildning går vi på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Datum: 15 november, kl 13-16
Pris: 1050 kr

Anmälan