Utbildning

Home/Utbildning

Utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Under hösten kommer vi att ha en heldagsutbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi vid två olika tillfällen. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare men också alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

När du gått utbildningen och genomfört ett avslutande kunskapstest får du diplomet: ”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi.”

Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

När: 24 oktober & 14 november 2019, kl 9.30-16.00

Kostnad: 3500 kr (fika & lunch ingår)

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Utbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Kursinnehåll:

  • Mögel och Hälsa

    Du kommer få en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

  • Spormätningar och materialprov

    Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.

  • Sanningar och myter om svartmögel

    Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.