Vill du lära dig mer om mögel? Passa på att anmäla dig!

Home/Uncategorized/Vill du lära dig mer om mögel? Passa på att anmäla dig!

Vill du lära dig mer om mögel? Passa på att anmäla dig!

Den 15 november anordnar vi två utbildningar. Den ena är en basutbildning inom mögel och hälsa medan den andra är en fördjupningsutbildning inom svartmögel. Det finns fortfarande platser kvar på båda utbildningarna så passa på att anmäla dig! .

Basutbildning: Mögel & Hälsa

Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

Datum: 15 november, kl 9-12
Pris: 650 kr

Fördjupningsutbildning: Sanningar och myter om svartmögel

Vid denna utbildning går vi på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Datum: 15 november, kl 13-16
Pris: 1050 kr