Priser & provtagning

Home/Priser & provtagning

Priser

Här hittar du priser för våra tjänster. Är du intresserad av att vara avtalskund är du välkommen att kontakta oss för vidare diskussion.

Priser (mögel och rötsvamp)

Priser (golfbana)

Priser (växtskydd)

Provtagning

Rätt provtagning ger det bästa analysunderlaget och där med mest information till kunden. Här hittar du instruktioner för hur du tar prover. Har du några som helst frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss.