Affärsidé

Home/Om oss/Affärsidé

Botaniska Analysgruppen erbjuder service, information och analyser kring botaniska och mykologiska förhållanden, som påverkar människors hälsa, ekonomi och livskvalitet.

Botaniska Analysgruppen är ett kunskapsföretag med djup och bred kompetens. Här finns expertis rörande både växtsjukdomar och mikrobiella skador i byggnader. Vi tar fram analyssvar på grundval av inlämnade prover, och ger i vissa fall även förslag till åtgärder av problemen. Detta görs enkelt, snabbt och lättfattligt, trots att problemen ofta kan vara komplexa.

Vi vänder oss till företag, organisationer, kommuner, landsting, statliga verk samt även privatpersoner.

Vi erbjuder undersökningar och i vissa fall rådgivning. Vi utför avancerade analyser av skador på fast egendom eller odlade växter, orsakade av mikroorganismer, rötsvampar och andra skadegörare. Uppföljning kan ske efter sanering och skadebekämpning.

Vi vill kunna fortsätta att växa och bredda vårt utbud med nya metoder och lösningar för att tillfredsställa våra kunders önskemål.