Om oss

Home/Om oss

Botaniska analysgruppen – ett forskningsbaserat kunskapsföretag

Botaniska Analysgruppen är ett forskningsbaserat kunskapsföretag som har specialiserat sig inom biologiska analyser. Dessa kan ligga till grund för skadebekämpning och andra åtgärder. Vi är experter på att spåra:

• mikroorganismer (bl.a. mögelsvampar)
• rötsvampar
• växtsjukdomar på odlade växter och gräsytor
… och annat som kan drabba fastigheter och odlingar

Företaget bildades år 1998 som ett universitetsägt företag. Det är numera huvudsakligen privatägt, men en liten del hör fortfarande till Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet.

Samarbetet med Göteborgs Universitet är till stor fördel för oss och våra kunder, då vår verksamhet därigenom har en vetenskaplig förankring och ger oss möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat.

Botaniska Analysgruppen ligger centralt i Göteborg vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet, intill Botaniska trädgården.