Nyheter

Home/Nyheter/

Tack till alla som medverkade på vår IPM-turné!

Vecka 10 var vi ute på IPM-turné tillsammans med Clint Mattox, som tidigare arbetat som Greenkeeper men som nu är forskarstudent på Oregon State University. Vi anordnade event med föreläsningar och workshops på tre platser i Sverige. Vi diskuterade framförallt hur man kan uppnå högre greenkvalitet med mindre bekämpning.

Det blev många intressanta och givande möten och diskussioner och vi vill passa på att tacka er alla som var med och deltog!

Presentationerna från eventet finns nu publicerade här på vår hemsida

Välkommen till vår IPM-turné med Clint Mattox!

Högre greenkvalitet med mindre bekämpning?

Vi på Botaniska Analysgruppen är stolta och glada över att kunna meddela att Clint Mattox, som tidigare arbetat som Greenkeeper och som nu är forskarstudent på Oregon State University, kommer till Sverige i v 10. Clint forskar sedan 10 år tillbaka, med goda resultat, på alternativa metoder till fungicider för bekämpning av rosa snömögel.

Det är första gången som Clint kommer till Sverige och Botaniska Analysgruppen ordnar därför events på tre olika platser i landet:

 • Måndag 5 mars: Tom Tits Experiment, Södertälje

 • Onsdag 7 mars: Aeroseum, Göteborg

 • Torsdag 8 mars: Teknikens och sjöfartens hus, Malmö

Tid: kl 8.30 – ca 15.00
Kostnad: 1150 kr/person (exkl moms)
I priset ingår förutom intressanta föredrag även lunch och fika. Entréer ingår också i priset så när vi avslutar dagen har ni efteråt möjlighet att ta del av utställningar och guidade visningar.

Anmälan

Detta kommer vara en givande dag, inte bara för greenkeepers och klubbchefer utan för alla som är intresserade av miljöarbete för golfklubbar. Ta med dina kollegor och var med oss på en intressant dag! Antalet platser är begränsade så för att vara säker på att få en plats, anmäl dig och dina kollegor redan nu!

Sista anmälningsdag: 16 februari

Anmälan

Dagen kommer att innehålla följande föredrag och workshop:

 • History of Microdochium patch management. Global pesticide restrictions. Result of studies focusing on managing Microdochium patch on annual bluegrass putting greens. 
  Clint Mattox
 • Using Mineral Oils, Sulfur, and Phosphite to manage Microdochium patch on annual bluegrass putting greens in the absence of traditional fungicides.
  Clint Mattox
 • Gräs och stress – att använda stress som ett verktyg för att uppnå högklassiga golfbanor.
  Marina Usoltseva, VD Botaniska Analysgruppen
 • IPM for dummies
  Marina Usoltseva, VD Botaniska Analysgruppen
 • Workshop: Hur ska vi använda den kunskap vi fått från föreläsningarna?

Vårens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Nu har vi spikat datumen för vårens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

Del 1: Praktisk utbildning
Spormätningar och materialprov, 7 feb kl 13-16

Del 2: Basutbildning
Mögel och hälsa, 21 feb kl 13-16

Del 3: Fördjupningsutbildning
Sanningar och myter om svartmögel, 21 mars kl 13-16

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig

Friska greener trots tufft klimat på de arktiska golfbanorna

Botaniska analysgruppen var nyligen och besökte två arktiska golfklubbar för att få en större inblick i hur det arktiska kustklimatet påverkar greenerna. De arktiska golfbanorna utsätts för ett tufft klimat med långa vintrar, starka vindar och salt vatten. De får kämpa hårt för att gräset ska övervintra och sedans etableras på våren igen efter den långa vintern.

Läs hela artikeln här

Kunskapsutbyte om vinterskador på golfbanor

En stor andel av de nordiska golfbanorna drabbas varje år av vinterskador vilket medför stora kostnader för golfklubbarna.

I november anordnade NIBO konferensen ”Winter stress management of turf grass” i Olso med ca 80 deltagare. Syftet med konferensen var att utbyta kunskaper kring vinterskador.
Botaniska analysgruppen var på plats för att delta i konferensen. Vi fick ta del av många intressanta presentationer från föredragshållare från både Skandinavien och USA. Bland de ämnen som togs upp var bland annat:

 • Hur kan man förebygga vinterstress?
 • Vad kostar vinterskadorna?
 • Är snömögel inte ett problem för de nordligaste golfbanorna?
 • Snösmältning med organiska eller kemiska salter?
 • Höstgödning
 • Användning av vinterdukar
 • Hur påverkar ljuset?
 • Vinterskador på olika grässorter

Konferensen bjöd på många intressanta och givande diskussioner och föredrag!

Vi utbyter kunskaper om partiklar i inomhusmiljön

Under det senaste året har en liten grupp bestående av läkare, några erfarna utredare av problematisk innemiljö och Botaniska Analysgruppen träffats regelbundet för kunskapsutbyte, framför allt med avseende på förekomst av partiklar i inomhusmiljön.

I vår tvärvetenskapliga arbetsgrupp lär vi oss av varandra om hur partiklarna uppträder inomhus i tid och rum, och hur olika analysresultat skall tolkas. Vi kommer framöver att dela med oss av våra kunskaper, i form av översiktsartiklar och utbildningar.

Här kan du läsa mer om partiklar i inomhusmiljön.

Öppettider runt jul och nyår på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd mellan jul och nyår, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Stort gräs-evenemang i USA

I juli i år samlades 454 gräsforskare från hela världen i New Brunswick, New Jersey, för att delta i “International Turfgrass Research Congress”, en internationell kongress som organiseras sedan 2004 av International Turfgrass Society.

Temat för året var “Meeting the Challenges of a Changing Environment” och Skandinavien hade en stor närvaro på evenemanget, med presentationer från Tryggve Aamlid och Tatiana Espevig från det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk Institutt för bioekonomi), Maria Strandberg från STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) och Anne Mette Dahl Jensen från Köpenhamns Universitet.

Botaniska Analysgruppen representerades också på konventet där vi i samarbete med NIBIO presenterade en gemensam poster om gräs-sjukdomen ‘Dollar Spot’ och hur den kan ställa till med stora problem på golfgreener.

Artiklar i Greenbladet

Botaniska Analysgruppen ser fram emot att publicera en serie av artiklar i kommande nummer av Greenbladet ,som handlar om vad som togs upp på kongressen i New Brunswick.

Den första artikeln som publiceras berättar ett antal studier som presenterades på konventet. Artikeln återger bland annat NIBIO:s forskning om hur vinterskador påverkar greener i Norden samt de ekonomiska konsekvenser som följer. Den beskriver också en kanadensisk studie som har undersökt hur kemisk bekämpning kan ge upphov till resistenta växter, ett antal analyser på hur gödningsmedel påverkar olika svampar, undersökningar om svampen Dollar Spot och hur den kan behandlas av biologiska preparat samt hur man kommer tillrätta med silvermossa i greenen.

I nästkommande artiklar kan man exempelvis läsa om hur en golfbana kan fylla många olika funktioner, om en amerikansk greenkeeper som sköter vitgröegreener helt utan bekämpning ,samt hur verksamheten ser ut på en golfbana i New Jersey med en budget på 3,5 miljoner dollar.

Platser kvar på höstens utbildningar!

Det finns fortfarande några platser kvar på höstens utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

10 okt kl 13-16 – Del 1: Mögel och hälsa
25 okt kl 13-16 – Del 2: Spormätningar och materialprov
9 nov kl 13-16 – Del 3: Sanningar och myter om svartmögel

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig.