Nyheter

Home/Nyheter/

Blöt höst resulterade i en fantastiskt bra vårstart för gräset

Vi har under de senaste veckorna besökt runt 50 olika golfklubbar i Götaland och Svealand. Sammanfattningsvis kan vi säga att golfbanorna är i fin form med grönt och friskt gräs. De flesta banor har haft en mycket bra övervintring utan varken isskador eller frystorka.

Vi har kunnat notera att det är ovanligt lite snömögel på golfbanorna den hår våren. Inte bara på de ytor som har behandlats utan även på foregreen, tee, fairway, ruff och andra obehandlade ytor! Vad kan detta bero på? Ja det är faktiskt helt och hållet naturens förtjänst. I höstas fick vi mycket stora mängder nederbörd under hela oktober och en stor del av november. Snömögel trivs ju visserligen i fukt men höstens väder gav inte fuktiga förutsättningar utan snarare mycket blöta förutsättningar vilket däremot inte är gynnsamt för snömögel. Dessutom är oktober och november just den tiden på året då snömöglet bildar sin spor- och mycelbank som den sedan använder sig av för att sprida sig vidare med under vintern. Men det som hände i höstas var att snömöglet inte lyckades med detta eftersom det helt enkelt sköljdes bort av det kraftiga regnet och därmed lyckades inte snömöglet att etablera sig.

Så vi har alltså det regniga och grå höstvädret att tacka för att gräset nu får en riktigt fin vårstart på våra golfbanor runt om i landet. Detta var kanske lite oväntat eftersom den milda och fuktiga vintern har varit optimal för just utvecklingen av snömögel. Men höstens kraftiga nederbörd blev alltså räddningen.

Vi har även kunnat notera en del förekomst av Pythium men faktiskt mindre än vad man skulle kunna tro efter den milda vintern som varit. Detta kan bero på att det inte har funnit så mycket skadat gräs som annars brukar vara anledningen till att Pythium börjar att etablera sig.

Vi har också hittat en del aktiv antraknos i Skåne samt även sett en del symptom för dollar spot men ingen levande svamp.

Avstängning av elen idag onsdagen den 1 april i Botanhuset!

Idag stängs strömmen av i Botanhuset under eftermiddagen från kl 13:00. Detta innebär att vi inte kan svara i telefonen under vissa delar av dagen. Troligen varar stoppet endast en timme men kanske mer. Vill du lämna in prover eller kontakta oss är det fördelaktigt om det sker under förmiddagen, eller senare under eftermiddagen.

Vänligen Botaniska Analysgruppen

Information om våra öppettider

I rådande tider av oro och osäkerhet vill vi passa på att informera om att vi på Botaniska Analysgruppen håller öppet och tar emot prover som vanligt från er som känner er friska.

För er som vill lämna mykologiprover har vi även en låda i huvudentrén där ni gärna får lämna era prover istället för att besöka oss på kontoret. Om proverna är för stora för att lämna i lådan får du gärna ställa dem utanför vår dörr och ringa och meddela oss att du ställt dem där. Huvudentrén är öppen mellan 9-16 men det brukar finnas någon på plats på kontoret mellan 8-17 så om huvudentrén är stängd går det bra att ringa oss på telefon  031-786 26 67.

För er golfkunder så kommer vi som vanligt gärna och besöker er som är friska under våren för provtagning och rådgivning. Självklart kommer vi givetvis bara om vi känner oss helt och fullt friska. Vi vill så långt det är möjligt att vi håller våra möten utomhus.

I dessa oroliga tider följer vi givetvis alla rekommendationer och sätter alltid våra kunders och anställdas hälsa främst och gör allt vi kan för att stoppa spridningen av smittan.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss!
Ta hand om er och varandra!

Hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Vi bjuder på frukostseminarium! – Erfarenhet av mätningar av mögel som ett led i en byggnadsteknisk undersökning

Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och WSP har Botaniska Analysgruppen jämfört ickeförstörande metoder som kan vara till hjälp för att lokalisera dolda mögelskador i byggnader. Slutsatserna av dessa undersökningar publicerades även i tidningen Bygg och Teknik 2019 nr 8.

En anledning till att utföra en byggnadsteknisk utredning kan vara att man misstänker fukt- och mögelskador. I vår del av världen förekommer sådana mögelskador främst i slutna delar av byggnadskonstruktionerna och kan därför vara besvärliga att hitta.

Vi har jämfört två undersökningsmetoder som har förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet och att kunna indikera dolt mögel. Dessa två metoder är spormätningar och DNA-analyser. Resultaten av mätningarna har sedan jämförts och diskuterats och vi har kommit fram till ett antal slutsatser.
Välkommen på vårt frukostseminarium då vi kommer att berätta mer om dessa undersökningar och vad vi kommit fram till för resultat.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Tid: 11 mars kl. 8.30 – 10.00
Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Välkommen på utbildning inom mögel & hälsa

I mars kommer vi att ha en heldagsutbildning för dig som vill få mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningen är uppdelad i två delar och du väljer själv om du vill vara med på hela dagen eller enbart en av delarna.

Den större delen av dagen kommer vara teoretisk och ge dig ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Den avslutande delen av utbildningen är mera praktiskt inriktad och kommer att beröra materialprov och spormätningar. Du kommer att få utökade kunskaper om olika provtyper samt lära dig att utföra spormätningar och öva på tolkning av spormätningsresultaten.

Datum: 26 mars
Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B
Tid & pris (fika/lunch ingår):
• Del 1 (teori) kl 9-14, 3000 kr
• Del 2 (praktisk) kl 14-16, 600 kr

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Våra öppettider runt jul och nyår

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning. På luciadagen den 13 december är vi borta under större delen av dagen.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd från 24 december till 6 januari, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka. Vid andra tider än dessa finns också vår låda som man kan lägga prover i.

Tänk på att inte göra en spormätning som mognar ut precis till juldagarna dvs. till den 24-27 december. Kontakta oss innan du gör en spormätning för att se om det är möjligt (sporremsorna tar cirka 7 – 10 dagar för att mogna ut).

Extremsommaren 2018 har lämnat sina spår…

Sommaren som slog alla tiders värmerekord

Förra året hade vi ju en sommar med extremt torrt väder och rekordhöga temperaturer vilket resulterade i att gräset på golfbanorna runt om i landet blev försvagat och mer mottagligt för vissa svampsjukdomar. Vädret var t ex mycket gynnsamt för antraknosutveckling.

Under hösten växlade vädret om och blev istället mycket blött vilket bidrog till ett högt snömögeltryck i princip över hela landet. Det var också svårt att använda någon kemisk bekämpning eftersom det fanns så få tillfällen då vädret lämpade sig för att gå ut och bespruta, det var helt enkelt för blött.

Detta gjorde att aktiva symptom hängde kvar över vintern och i februari och mars fick även flertalet klubbar som vanligtvis inte brukar bekämpa ändå gå ut och behandla med kontaktverkande preparat eftersom det låg aktiva snömögelfläckar kvar efter att isen tagits bort.

Vad hände under 2019?

Årets sommar blev mer som en normalsvensk sommar med betydligt mer nederbörd än förra året. Detta har inneburit att det blivit färre problem med antraknos i år. Men det är dock fortfarande en hel del klubbar som haft problem med antraknos även i år, framförallt på östkusten men även norrut i landet. Problemen började uppstå i andra delen av augusti och fortsatte sedan långt in i september. Detta kan bero på förra årets extremsommar då gräset blev utmattat och många drabbades av antraknos vilket kan ha gjort att gräset blivit känsligare för antraknos även i år.

Några klubbar på västkusten och i Skåne har också fått en hel del dollar spot. Även om vädret inte varit lika gynnsamt som 2018, var ändå juli torr eller mycket torr på sina ställen, och i augusti kom intensiva skyfall över det normala. Det var även varmare än normalt. Och detta är förutsättningar som är gynnsamt för dollar spot.

När det gäller snömögel har det under hösten i år sett mycket bättre ut jämfört med förra året. Det har också varit lättare att komma ut och bekämpa eftersom det har funnits fler dagar utan regn som har lämpat sig för bekämpning. Västkusten har dock haft det lite svårare eftersom vädret där har varit ganska blött även i år.

Sammanfattningsvis har vi haft ett betydligt mer hanterbart snömögeltryck i år och de bekämpningar som gjorts har gett goda resultat.