Nyheter

Home/Nyheter/

Resultaten från tillsynsprojektet 2018 ligger nu på Naturvårdsverkets sida – Här kan du läsa mera om fosfit.

Nu har naturvårdsverket lagt ut resultatet från tillsynsprojektet 2018. Resultat kan du läsa här (pdf) och här (Naturvårdsverkets hemsida).

Tänk på att fosfit (eller kaliumfosfit eller kaliumfosfonat) numera är klassat som ett växtskyddsmedel och att produkter med fosfit måste vara godkända för att få användas som ett sådant.  Undantaget är, enligt kemikalieinspektion, att producenten ”kan visa att produkten är avsedd att enbart användas i andra syften än som ett växtskyddsmedel, enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning”.

Enligt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionens samlade syn är dock gödseleffekten tveksam. Därför vill de att produkten först godkänns som ett växtskyddsmedel av Kemikalieinspektionen. Det finns emellertid ingen godkänd produkt som innehåller fosfit som är ute på marknaden idag, så vitt vi vet. Vi får bara hoppas på att en sådan produkt är på gång, då det har klara miljöfördelar framför andra produkter som till exempel fungicider i mer strikt bemärkelse.

I Naturvårdsverkets rapport uppmanar man också till att tipsa Kemikalieinspektionen gällande produkter med fosfit, men man nämner inte olagliga fungicider eller andra toxiska preparat som påverkar miljön negativt. Det finns mycket forskning kring fosfit som visar att produkten kan ses som ett icke-toxiskt ämne. I USA och i Kanada betraktar myndigheterna fosfit som harmlöst och det finns därför inga gränsvärden. På Institutionen för växtskydd, SLU Alnarp Sverige, har man utfört jordbruksförsök med fosfit mot potatisbladmögel som syftar till att minska användningen av konventionella fungicider. ”Att försöka minska behovet av bekämpning är främst intressant av miljöskäl…” Resultaten av dessa fältförsök har visat att kaliumfosfit kan spela en stor roll i växtskyddet mot potatisbladmögel. I flera fältförsök kunde man reducera konventionella fungicider med så mycket som 50 procent!

Att välja de bästa och mest miljövänliga produkterna, är ett viktigt led i integrerat växtskydd – IPM. Därför menar vi att det är viktigt för golfnäringen att det finns väl fungerande, miljövänliga och prisvänliga medel ute på marknaden idag, så som fosfit.

Brand och mögel – en olycka kommer sällan ensam

Botaniska Analysgruppen besökte nyligen en gammal fastighet som var under renovering och ombyggnad efter en brand. Fastigheten hade stora skador efter ett omfattande släckningsarbete. Bland annat var de flesta innerväggarna borttagna och endast de bärande väggarna kvar.

Vi var inbjudna som en extern konsult för att se om släckningsvattnet bidragit till mögelpåväxt och påverkat byggnadsdelarna

Bland andra mögelsvampar fann vi mycket av en snabbväxande gul-orange art som tillhör släktet Neurospora (se bilden t. v.). Dessa svampar gror och utvecklas gärna vid högre temperaturer, t ex i bagerier, men även just i samband med bränder.

Ett annat mögelsläkte som vi hittade mycket av, och som är vanlig på material med hög fukthalt, är mögelssläktet Chaetomium. Arter av Chaetomium är även vanliga utomhus på gamla växtdelar där de arbetar som effektiva cellulosanedbrytare. Även inomhus kan Chaetomium skapa något som kallas mögelröta (eller soft rot på engelska). Denna röta kan ibland vara svår att skilja från rötskador orsakade av vanliga rötsvampar, men rötan uppträder ofta mer lokalt. Den kan dock likt andra rötskador försämra hållfastheten i materialet.

Chaetomium är ofta lätt att känna igen då den bildar håriga, svarta kulor på ytan. (Se bilder nedan)

Glad påsk!

Vi på Botaniska Analysgruppen vill passa på att önska er alla en riktigt fin påsk! På skärtorsdagen är vi på plats och har öppet till kl 13.00. Därefter går det som vanligt bra att lägga prover i lådan i entrén.

Vitgröe utan bekämpning?

Är det möjligt att minska användningen av bekämpningsmedel men ändå bibehålla samma kvalitet på golfbanan? –Nu är det hög tid att anmäla sig för att få en plats på årets konferens!

Årets konferens kommer förutom snömögel även att handla om dollar spot och antraknos. Fokus kommer att läggas på vitgröe men även ni med svingel, krypven eller blandgreener kommer att ha stor nytta av konferensen.

Förra årets konferens med Clint Mattox gjorde stor succé och nu har vi har glädjen att meddela att Clint kommer till Sverige i år igen!

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig >>

Heldagsutbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Den 28 mars 2019 kommer vi att hålla en utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Nytt för i år att kursmomenten med halvdagar på temat mögel och hälsa samt den praktiska delen nu är hopslagna till en heldagsutbildning. Att samla ihop de olika momenten till en dag har varit ett önskemål bl. a. från intresserade personer med lite längre resväg.

Läs mer om utbildningen

Öppettider runt jul och nyår på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd mellan jul och nyår, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Nu kör vi en ny konferens med Clint Mattox

Anmälan

Årets konferens med Clint Mattox gjorde stor succé och nu har vi har glädjen att meddela att Clint kommer till Sverige nästa år igen! Clint har tidigare arbetat som greenkeeper men är nu forskarstudent på Oregon State University där han sedan 10 år tillbaka forskar på alternativa metoder till kemiska bekämpningsmedel.

Hur kan vi förebygga och behandla snömögel, dollar spot och antraknos utan att behöva använda oss av traditionella fungicider?

Vecka 10 nästa år åker vi tillsammans med Clint Mattox ut på en roadshow för att föreläsa och diskutera kring detta. Vi besöker tre platser runt om i landet. Det kommer att bli flera spännande föredrag, workshops och många intressanta diskussioner! Missa inte detta tillfälle, boka din plats redan idag!

Detta kommer vara en givande dag, inte bara för greenkeepers och klubbchefer utan för alla som är intresserade av miljöarbete för golfklubbar. Ta med dina kollegor och var med oss på en intressant dag! Antalet platser är begränsade så för att vara säker på att få en plats, anmäl dig och dina kollegor redan nu!

Anmälan

Vill du lära dig mer om mögel? Passa på att anmäla dig!

Den 15 november anordnar vi två utbildningar. Den ena är en basutbildning inom mögel och hälsa medan den andra är en fördjupningsutbildning inom svartmögel. Det finns fortfarande platser kvar på båda utbildningarna så passa på att anmäla dig! .

Basutbildning: Mögel & Hälsa

Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

Datum: 15 november, kl 9-12
Pris: 650 kr

Fördjupningsutbildning: Sanningar och myter om svartmögel

Vid denna utbildning går vi på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Datum: 15 november, kl 13-16
Pris: 1050 kr

Produktgodkännande för Amistar

Vi har fått svar från Kemikalieinspektionens upplysningstjänt angående Amistar regnr 4219. Dels har vi fått bekräftat att ingen ansökan har lämnats in om fortsatt produktgodkännade för Amistar på golfgreener; och dels har vi fått svar på hur länge Amistar får användas:

”När en produkt får ett nytt registreringsnummer försvinner alltså även UPMA kopplade till det gamla produktgodkännandet, med samma utfasningstider. Amistar reg nr 4219 får med andra ord användas på golfgreener till 2020-03-31. Därefter ska det destrueras.”

Vi har därefter uppdaterat vår fungicidinformation med det nya tillägget om Amistar, vilken kan laddas ner på vår hemsida.