Priser (mögel och rötsvamp)

Home/Mögel & rötsvamp/Priser (mögel och rötsvamp)

Priserna gäller från och med 15 Mars 2021, med reservation för ändringar.

Materialprov


Mögelanalys – ger förekomst och frekvens av svampar och aktinomyceter (strålsvampar). Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör den ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 1600 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1400 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1200 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrimans) eller någon annan art som är orsaken, för val av rätt åtgärder vid sanering. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 1800 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1600 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1300 kr

Spormätning


Analyser av sporhalter i luft med hjälp av RCS-sampler. Svarstid är ca 7-10 dagar beroende på när proverna är mogna för analys.

Analys av en remsa/strips
Minsta beställning 2 strips (ett prov inomhus och en utekontroll)

1 500 kr

Arbetstid vid provtagningsresor
Vi bjuder på milkostnaden!

1 000 kr/timma

Hyra av spormätare – endast för företag

Hyra per dag

Hyra per vecka

1 000 kr

1 800 kr

Spormätning Bas

7 000 kr*

Spormätning Bas är lämpligt för mindre till medelstora lokaler.
I priset ingår:

 • 5 strips, varav 4 st. inomhus och 1 st. utekontroll (referens)
 • Vi bjuder på 1 strips för riktad spormätning (gäller under 2021)
 • Support, max 1 timme
 • 50% rabatt på hyra av spormätare. Ev. frakt tillkommer.
 • 200 kr rabatt på tillkommande strips, ert pris 1 300 kr/st.

Om vi gör mätningen

 • Minsta kostnad 8 000 kr. I priset ingår arbets- och resekostnader för max 1,5 timme, därefter tillkommer 1 000 kr/timme.

Spormätning Stor

13 000 kr*

Spormätning Stor är lämplig för större lokaler, med många rum eller med oklara problem.
I priset ingår:

 • 10 strips, varav 9 st. inomhus och 1 st. utekontroll (referens)
 • Vi bjuder på 2 strips för riktad spormätning (gäller under 2021)
 • Support, max 1 timme
 • Gratis hyra av spormätare. Ev. frakt tillkommer.
 • 200 kr rabatt på tillkommande strips, ert pris 1 300 kr/st.

Om vi gör mätningen

 • Minsta kostnad 15 000 kr. I priset ingår arbets- och resekostnader för max 2 timmar därefter tillkommer 1000 kr/timme.

* Priset gäller när kunden utför mätningen (endast företag).