Priser (mögel och rötsvamp)

Home/Mögel & rötsvamp/Priser (mögel och rötsvamp)

Priserna gäller från och med 1 Juli 2022, med reservation för ändringar.

Materialprov


Mögelanalys – ger förekomst och frekvens av svampar och aktinomyceter (strålsvampar). Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör den ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 2200 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1800 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1500 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrimans) eller någon annan art som är orsaken, för val av rätt åtgärder vid sanering. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 2200 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1800 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1500 kr

Spormätning


Analyser av sporhalter i luft med hjälp av RCS-sampler. Svarstid är ca 7-10 dagar beroende på när proverna är mogna för analys.

Analys av en remsa/strips
Minsta beställning 2 strips (ett prov inomhus och en utekontroll)

1 600 kr

Arbetstid vid provtagningsresor
Vi bjuder på milkostnaden!

1 100 kr/timma

Hyra av spormätare – endast för företag

Hyra per dag

Hyra per vecka

1 000 kr

1 800 kr

* Priset gäller när kunden utför mätningen (endast företag).