Priser (mögel och rötsvamp)

Home/Mögel & rötsvamp/Priser (mögel och rötsvamp)

Gäller från 1 mars 2016 med reservation för ändringar.

Mögelanalys – ger förekomst och frekvens av svampar och bakterier (strålsvampar). Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör den ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 1300 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1100 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1000 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller någon annan art som är orsaken, för val av rätt åtgärder vid sanering. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Gäller inom arbetsdagar).

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2-48 timmar* 1500 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1300 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1100 kr

Spormätning – Analyser av sporhalter i luft med hjälp av RCS-sampler. Svarstid är ca 7-10 dagar beroende på när proverna är mogna för analys.

Vad Pris per prov, exkl. moms
Analys av remsa/strip 1200 kr per remsa
Arbetstid vid provtagning 900 per timme
Reseersättning 30 kr per mil
Hyra av spormätare (endast företag) 700 kr per dag

Hyra av spormätare – endast för företag
Vi genomför spormätningar för både företag och privatpersoner enligt priserna ovan. Uthyrning av spormätare gäller endast företag. Vid längre uthyrningstid, kontakta Botaniska Analysgruppen.