Beställningsblanketter

Home/Mögel & rötsvamp/Beställningsblanketter

Hur du skickar in prover

Du skickar in provet i ett vanligt papperskuvert. Tänk bara på att lägga provet i ett separat innerkuvert, och om det är flera prov (från olika provpunkter) ska varje prov ligga i egna konvolut. Glöm inte att skriva på kuverten var proven är tagna.

Har du inga lämpliga kuvert kan du höra av dig till oss för att beställa provpåsar.

Proverna skickar du till:

Botaniska Analysgruppen
Box 461
405 30 Göteborg

Beställningsblanketter:

Materialprov
(mögel- och rötsvamp)
 Spormätning