IPM-blanketter och fraktsedlar

Home/Golfbana/IPM-blanketter och fraktsedlar

IPM-blanketter

Vi tillhandahåller IPM-blanketter (ifyllbara pdf-filer) för greenkeepers för att underlätta dokumentation av IPM-arbetet i samband med analyser. Det finns två varianter, en där du som greenkeeper ger oss information inför en analys och en där du som greenkeeper kan dokumentera dina åtgärder efter vår analys.

Inför analys  Efter analys

Fraktsedlar

För att underlätta för våra kunder och för att minska risken att prover kommer fel och försvinner vill vi att prover skickas till oss med färdiga fraktsedlar. Dessa skickar vi till greenkeepern vid överenskommet datum, men om du behöver en fraktsedel däremellan ring eller maila Helena:

helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67