Golfbana

Home/Golfbana

Friskare greener

Hur är greenerna? Det är en av de vanligaste frågorna golfspelare ställer när det gäller att bedöma kvalitet på en bana. Friska, välskötta greener är en viktig del av en golfbanas varumärke och de är tecken på banans kvalitet. Idag ställer golfspelare allt högre krav på banorna och konkurrensen ökar från flera håll.

Greener, tees och fairways utsätts ofta för stora påfrestningar och slitage under ibland extrema förhållanden. Det handlar om spelslitage, mekaniskt slitage, eller olika väder som kan göra gräset mer känsligt för svampangrepp.

Att använda kemiska bekämpningsmedel begränsas inom ramen för IPM (integrerat växtskydd), men med vår hjälp kan användandet av kemiska preparat minska till förmån för alternativa åtgärder och komplikationer kan begränsas eller undvikas helt.

Vi tar prover och analyserar dem i vårt laboratorium efter svampar. I provet ingår

• En undersökning om vilka svampar som finns i greenerna
• En riskbedömning utifrån banans förutsättningar
• Riktade åtgärdsförslag på vad som kan lösa problemen
• En förvarning om vilka svampar som kan ge problem i framtiden
• Rådgivning per telefon och mail/post med förslag på förebyggande behandling

I våra årskort får du dessutom veta hur svamparna varierar under året och hur olika åtgärder har verkat. Utöver standardprovens telefonsvar och delsvar får du även en komplett årsrapport efter avslutad säsong.

Med våra tjänster hjälper vi alltså dig som greenkeeper att kunna svara ”fantastiska” på frågan om hur greenerna är.