Växtskydd
Identifikation av angrepp och sjukdomar som drabbar växter, samt rådgivning. Vi vänder oss bland annat till:
  • Lantbrukare
  • Handelsträdgårdar
  • Trädgårdsodlare
  • Frö- och sticklingsproducenter
  • Golfbanor, greenkeepers
  • Ansvariga för park och idrottsanläggningar
Mykologi
Rådgivning runt fuktskador och svamp i hus. Analyser av mögel och rötsvamp, bland annat äkta hussvamp. Spormätningar i inomhusluft. Vi vänder oss till alla som äger och förvaltar fastigheter, bland andra:
  • Fastighetsägare
  • Villaägare
  • Hyresvärdar
  • Kommuner och landsting
Pollen
Pollenprognoser för dig så att du ska kunna ta kontrollen över allergin.